Açık Kaynak İşletim Sistemi 1. dönem 2. sınav Pardus soruları

Açık Kaynak işletim Sistemi 1. dönem 2. sınav Pardus soruları

Açık Kaynak işletim Sistemi pardus

SORULAR

1- Temaların ardından “Menü” ayarları ile karşı karşıyayız. Burada menü stilinin nasıl olacağı belirlenir. Pardus bu konuda üç alternatif sunar, buna göre aşağıdakilerden hangisi bu alternatiflerden değildir?

a) Başlangıç ​​Menüsü b) Basit Menü c) Lancelot Menü d) Linux

2- Aşağıdaki cümleleri kontrol ederek, cümle sonundaki boşluklara doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

 Alt+F2: Bir pencere açar ve çalıştırılacak komut girmenizi bekler.

 Alt+F4: O anda seçili olan pencereyi kapatır.

 Alt+Shift: Tüm pencerelere arasında sırasıyla geçiş yapmak için kullanılır.

 Dosya sistemi disk üzerindeki dosyaların organize edilmesidir.

 Linux’ta bir dosyaya isim verirken tüm alfabetik karakterler , alt çizgi ( _ ) , rakam , nokta , virgül kullanılmaz.

 Bir dosya sistemini/aygıtı erişilebilir kılmak için yapılması gereken işleme “bağlamak” (İng. mount) denir.

 /bin: Sadece root kullanıcısının kullanabileceği komutlara ait dosyaların bulunduğu dizin.

 Çalışma dizinini değiştirmek için cd (change directory) komutu kullanılır.

 “Biçemler ve Biçimlendirme” penceresinin kısa yolu F8’dir.

 Belge içine resim eklemek “Ekle/Resim” seçeneği ile yapılır.

 Linux sistemlerde en önemli masaüstü yöneticileri KDE ve Gnome’dur.

 KDE ile ilgili ayarlar Pardus Yapılandırma Merkezi(TASMA)’dan yapılabilir.

 Kick-off Menü en temel menü tipidir ve basit bir yapısı vardır.

 Görev Yöneticisi masaüstleriniz arasında gezinmenizi sağlar.

 Alt+F2 kısayolu bir pencere açar ve çalıştırılacak komut girmenizi bekler.

 /home sistemdeki kullanıcıların ev dizinidir.

 Bir dosyayı silmek için rm (remove) komutu kullanılır.

 cd komutu ile masaüstünde yeni bir dosya yaratmak mümkündür.

 Kalıcı olarak dosyayı silmek için shift + delete tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz.

 Askıya Al (Disk Kullanarak Askıya Al) komutu oturum verilerinizi diske kaydederek uyku moduna geçer.

3- Aşağıdaki cümlelerde boşluklara uygun kelimeleri yazınız.

………………….. panelde ya da masaüstünde çalışan, bilgisayarın ses ayarlarını yapmak, saat ve tarihi göstermek, farklı masaüstlerine geçiş yapılmasını sağlamak gibi işlevleri olan küçük uygulamalardır.

………………. çalışmakta olan uygulamaları listeler, uygulamalar arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

Pardus’un masaüstü ortamı olan …….. nin denetim ve ayar merkezi arayüzü ………….ayarlarında bulunmaktadır.

Pardus’un 2009 sürümünden sonra ön tanımlı dosya yöneticisi olarak………… kullanılmaktadır.

Purdus ile birlikte gelen ……………… gelişmiş bir hesap makinesi uygulamasıdır.

“Biçemler ve Biçimlendirme” penceresinin kısa yolu …….’dir..

Belge içine resim eklemek…………………. seçeneği ile yapılır.

Çalışma alanı üçe bölünmüştür. Sol alan …………………. alandır. ortadaki alan ………………….; sağ alan ise slaytlar için ……………………………….. içerir.

Slaytların geçişlerine ve yazılarına animasyonlar eklenebilir. Animasyonlar eklenmediği durumda ……… değildir.

Soru 1 : Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu yazılımlar arasında yer almaz?

A – Open Office B – Microsoft Office C – Linux D – PHP

SORU 2 : Aşağıdakilerden hangisi pardus işletim sisteminin kök dizinini ifade eder.

A- Tree B-NTFS C-FAT D-Root

Soru 3 : Pardus hangi kurum tarafından yazılmıştır.

A – Microsoft B – Apple C – Samsung D – Tubitak

Soru 4 : Aşağıdakilerin hangisi pardusde kök dizinde bulunmaz?
A – Boot B – Home C – Dll D – root

Soru 5 : pardus işletim sistemi hangi dosya formatını çalıştırmaz?

A – iso B – exe C – mp3 D – .pisi

Açık Kaynak işletim Sistemi klasik sorular

KLASİK 1 : Konqueror Nedir?

KLASİK 2 : Pardusun özelliklerini yaz

KLASİK3 : Writeri özelleştirebilmek için hangi yöntem kullanılır.

KLASİK4 : Hücre eklemek için menüden hangi seçeneği kullanırız.

KLASİK 5 : Üst bilgi eklemek için hangi yol izlenilir.

Soru 1 : Bazı işlemlere makrolar atamak veya değiştirmek için …. Seçeneği kullanılır.
Soru 2: Calc’e çizelge eklemek için …………. Seçeneği kullanılır.
Soru 3 : ………….. 1980’li yılların ortalarıdan beri geliştirilen StarOfficenin kaynak kodlarının açılmasıyla meydana gelen oluşum ve programdır.
Soru 4 : Tablo eklemek için ……. Klavye kısa yolunu kullanırız.
Soru 5 : Writeri özelleştirmek için ……………. Yolu kullanılır.

Açık Kaynak İşletim Sitemi Klasik Sorular

1. Pardus 2011 ile birlikte gelen masaüstü ortamının adı nedir?
2. Pardus işletim sisteminde varsayılan kaç adet menü stili vardır adlarını yazınız.
3. Masaüstünüzde ekranın en altında bulunan çubuğa ne ad verilir?
4. Bir öntanımlı program olan Görev Yöneticisi”nin görevi nedir?
5. Linux işletim sistemlerinde dosya hiyerarşisinde en üstte hangi dizin bulunur?
6. /boot dizininin içeriği nedir?
7. touch komutunu açıklayınız.
Tar komutunun amacı nedir?
8. cd komutunun amacı nedir?
9. Konsolu açma yöntemlerinden birini yazınız.

Test Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Linux sistemlerde önde gelen pencere yöneticilerden değildir?
A) Blackbox B) Sawfish C) KDE D) Metacity

2. Aşağıdakilerden hangisi Pardus menü stillerinden değildir?
A) Basit Menü B) Kick-off menü C) Gelişmiş menü D) Lancelot menü

3. Aşağıdakilerden hangisi Pardus Sistem Paneli araçlarından değildir?
A) Sayfalayıcı B) Dijital saat C) Uygulama başlatıcısı D) Servis Yöneticisi

Soruların cevapları burada..

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.