Access Veri Tabanı Uygulama Öğrenci Veritabanı Örneği

Access ile veritabanı öğrenmek için bir örnek. Öğrenci Ders Öğretmen(Hoca) Veritabanı hazırlanarak, tablo oluşturmak, veri türlerine ve boyutlarına karar vermek, ilişkisel tabloları hazırlamak, bu tablolara veri girişi yaparak bilgi tutarlılığına zorlamak

Bununla ilgili yapılması gereken adımlar aşağıda verilmiştir.

Öğrenci işleri ile ilgili bir veri tabanı hazırlayın

ilişkisel veritabanı, access, tablolar, bir çok, ilişki

Hocalar tablosundaki alanlar için uygun veri türlerine ve boyutlarına karar verin.
Öğrencilerin staj bilgilerini saklamak istersek nasıl bir tablo eklemeliyiz? Hangi tablo ile ilişkisi olmalı?
Oluşturduğunuz tablolara örnek veriler girerek bilgi tutarlılığı kontrolü yapın.

Notlar tablosunda bir öğrencinin bir ders ile ilgili sadece bir kaydı bulunabiliyordu (Notlar tablosunda ÖğrenciNo ve DersKodu birincil anahtar)

Bu durumda öğrenci o dersten geçemezse önümüzdeki sene alacağı not bir önceki sene aldığı notun üzerine yazılmalı

Eğer her sene aldığı notları ayrı ayrı saklamak istersek Notlar tablosuna “Ders Yılı” alanı da eklenmeli ve bu alan da birincil anahtara dahil edilmeli (3 alan birlikte birincil anahtarı oluşturacak)

Dersi anlatan hocaların da bilgilerini saklayan bir Hocalar tablosu yapılsın ve Dersler tablosuna eklenecek bir “Hocası” alanı ile bu tablonun birincil anahtarı arasında ilişki kurulsun.

Kolay gelsin

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.