Access Çalışma Soruları Örnekler Sorgular Kurallar alan özellikleri

By | 11 Temmuz 2013

Access Çalışma Soruları Örnekler Sorgular Kurallar alan özellikleri, Veritabanı dersi için hazırlanmış sorular, boşluk doldurma, klasik sorular, birincil anahtar alanı, alan özellikleri, sorgu türleri

Access Çalışma Soruları

1-      Aşağıdaki boşlukları doğru cevap olacak şekilde doldurunuz.

Access programında program hazırlandıktan sonra veri girişi yapılırken veri girişini zorunlu hale getirmek için alan özellikleri bölümündeki …………….…………. “Evet” yapılır.

Bir alana şart girildiğinde, şart gerçekleşmezse ekrana gelmesi istenen mesaj, alan özellikleri bölümündeki ……………..………….. satırına yazılır.

Tablo veya form aracılığı ile tabloya veri girişi yapılırken kullanıcıya hangi alana veri girişi yaptığını alan adı yerine farklı bir ifade ile gösterilmesi …………………………… satırı kullanılarak yapılır.

Yandaki düğmenin görevi nedir?
Yandaki düğmenin görevi nedir?
2-      YAZILI1 adlı alan için 100’den küçük rakamlar girilebilir şartı, alan özellikleri bölümündeki hangi satıra, nasıl yazılır?

3-      YAŞI adlı alan için 20 ve 20’den büyük rakamlar girilebilir şartı, alan özellikleri bölümündeki hangi satıra ve nasıl yazılır?

4-      Tabloda bulunan İşlem Tarihi adlı alana o günün tarihinin otomatik olarak gelmesi için hangi özelliğe ve nasıl bir ifade yazılır?

5-      Bir tabloda bulunan birincil anahtar alanının özelliklerini belirtiniz.

6-      Tablolar arasında bire sonsuz ilişki kurmanın avantajlarını yazınız.

7-      Sorgu türlerinin isimlerini yazınız.

Access Çalışma Soruları Örnekler Sorgular

-Access Çalışma Soruları CEVAPLAR-

1-      a) Gerekli b) Geçerlilik metni c) Resim yazısı d) Sorgu çalıştır e) İlişkiler

2-      YAZILI1 alanının alan özelliklerinde Geçerlilik kuralı: <100 yapılır.

3-      YASI alanının alan özelliklerinde Geçerlilik kuralı: >=20 yapılır.

4-      ISLEMTARIHI alanının alan özelliklerinde Varsayılan Değer: =Date() yapılır.

5-      Bir tabloda her kaydın kendine özgü değerinin olduğu benzersiz bir alandır.
Bu alan genellikle otomatik sayı veya sayı(uzun tamsayı) türünde seçilir.
Birincil anahtar alanı, kayıtların hızlı sıralanması için kullanılır.

6-      Tek tablo kullanılarak yapılan bir veritabanı organizasyonunda aynı bilgiler tekrarlanacağından veritabanı boyutu gereksiz yere artar. Veritabanı karmaşık bir hal alır. Tabloda sorgu işlemini yavaşlatır. Bu olumsuzluklar alt tablo kullanılarak ve bu tablolar ilişkilendirilerek giderilir.

7-      Ekleme, Silme, Güncelleme ve Seçme sorgusu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.