2020 LGS liseye geçiş sınavı nasıl olacak

2020 LGS liseye geçiş sınavı nasıl olacak, hangi sorular sorulacak, sınav kaçta başlayacak, hangi konuları kapsayacak, sınav online mı yapılacak, hangi dersler dahil olacak, hangi dersten kaçar soru sorulacak, sınava başvuru nasıl olacak, sınavda maske kullanılacak mı, her öğrenci sınava kendi okulunda mı girecek

2020 LGS liseye geçiş sınavı

Merkezî Sınav, tüm il merkezleri ile gerekli görülen ilçe merkezlerinde, yurt dışında ise sınava girecek
en az 10 (on) öğrenci olmak kaydıyla belirlenecek yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci
oturum 09.30’da ve ikinci oturum 11.30’da başlayacaktır.

Merkezî Sınav başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören
öğrenciler hariç, tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezî olarak  gerçekleştirilecektir. Sınava katılmak isteğe bağlı olup başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacaktır.

2020 LGS liseye geçiş sınavı

Sınav, 2019-2020 öğretim yılında 8’inci sınıfın birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.

Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecektir.

Merkezî Sınav başvuru ve sonuçlarıyla ilgili iş ve işlemler Bakanlık tarafından elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecektir. Öğrencinin herhangi bir sorunla karşılaşmaması için elektronik ortam üzerinde bilgilerinin kayıtlı ve güncel olması gerekmektedir.

Öğrenciler, Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2020’ye https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.